آراد برندینگ
خانه / پارچه های متقال / قیمت پارچه متقال ایرانی در بازار

قیمت پارچه متقال ایرانی در بازار

آبا قیمت پارچه متقال ایرانی در همه بازار های فروش پارچه در سطح کشور
یکسان است؟ چگونه میتوان پارچه متقال را با قیمت یکسان در کشور توزیع کرد؟
قیمت پارچه متقال در استانهای مختلف متفاوت است و این تفاوت ناشی از عوامل گوناگونی میتواند باشد. در استانهایی مه کارخانه تولید پارچه متقال وجود دارد این پراچه با قیمت ارزانتری قابل تهیه است و در دیگر استانهای ب دلیل اضافه شدن هزینه های کرایه و حمل و نقل، قیمت پارچه تغیر خواهد کرد. ع.امل دیگری از قبیل کرایع مغازه فروشنده پارچه متقال و نوع کیفیت پارچه نیز در تعیین قیمت اثرگذار هستند.
برای اینکه پارچه متقال در استانهای مختلف با قیمت های مشایه و نزدیک به هم عرضه شود بهتر است که خرید از نزدیکترین استان تولید کننده صورت بگیرد تا هزینه های حمل و نقل کمتری بحورد.

مطلب پیشنهادی

انواع پارچه متقال چیست؟

گوناگونی در روش های تولید نخ باعث تنوع در پارچه ها و همینطور دوخت و موارد استفاده پارچه شده است. با توجه به همین موضوع پارچه ها را میتوان با توجه به نوع نخ به کاربرده شده و ویژگی هایی که هر نخ به دنبال دارد دسته بندی کرد:

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ