اخذ نمایندگی نخ بافتنی

اخذ نمایندگی نخ بافتنی کاموا

برای اخذ نمایندگی بافتنی کاموا باید چه مقدار سرمایه داشت؟ آیا بازار فروش نخ بافتنی کاموا در بین انواع نخ های بافتنی بازاری داغ خواهد بود؟

بیشتر بخوانید