الیاف ابریشم

تولید و پخش الیاف ابریشمی طبیعی

تولید و پخش الیاف طبیعی ابریشمی مراحل و روند خاص خود را دارد و از گذشته تا به امروز طی فرایند های مختلف تولید و در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید