الیاف ایزوگام

قیمت تولید الیاف ایزوگام پلی استر سالید

الیاف پلی استر سالید برای مصارف مختلفی از جمله تولید ایزوگام، تهیه می شوند و کاربردهای گسترده آنها باعث شده است که بازه ای از قیمت برایشان تعریف گردد.

بیشتر بخوانید