الیاف پشم

خصوصیات فیزیکی الیاف طبیعی پشم

الیاف طبیعی پشم همچنان به دلیل داشتن خصوصیات ویژه شان برای تولید انواع پارچه و لباس به کار می روند و استفاده از آنها کنار گذاشته نشده است.

بیشتر بخوانید